Actievoorwaarden | Win een AEROMAX topper voor jouw topper!

I. Algemeen

 • 1. De voorwaarden zijn van toepassing op de door Swiss Sense georganiseerde actie.
 • 2. Deze actie heeft als doel 1x een AEROMAX Comfort topper aan één persoon te overhandigen.
 • 3. De actie loopt van vrijdag 22 juli tot en met zondag 14 augustus 2016.
 • 4. Swiss Sense behoudt zich het recht voor te allen tijden zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een eventuele herziende versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst voorzien van een datum.
 • 5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.

II. Deelname

 • 6. Deelname aan deze actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Swiss Sense BV, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • 7. Deelname is uitgesloten voor deelnemers onder de 18 jaar evenals voor personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 • 8. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Swiss Sense en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
 • 9. Met je deelname ben je automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Swiss Sense.
 • 10. De winnaar van de actie zal meewerken aan eventuele communicatie uitingen waarbij mogelijk een foto gepubliceerd wordt.
 • 11. Deelnemen aan deze actie kan van vrijdag 22 juli tot en met zondag 14 augustus 2016 voor 23.59 uur.
 • 12. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

III. Prijzen

  • 13. Er is 1x de AEROMAX Comfort topper te winnen. De winnaar maakt een keuze uit de beschikbare afmetingen in onze webshop. Ook al win je geen topper, meedoen zal toch beloond worden.
 • 14. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • 15. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld, korting of andere prijzen.
 • 16. De winnaar wordt binnen één week na sluitingsdatum bekend gemaakt.
 • 17. Swiss Sense neemt telefonisch of per e-mail contact op met de winnaar.
 • 18. De uitgekozen AEROMAX topper wordt vervolgens speciaal besteld en op maat gemaakt.
 • 19. De AEROMAX topper heeft een levertijd van 10 tot 12 weken.
LblTaxExcludeText