Huisvrouwen bestaan niet | Swiss Sense

Deel een foto van je bioscoopkaartje op social media met #swisssensefilm en maak kans op een boxspringcheque!

* Actievoorwaarden (januari 2018)
I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Swiss Sense (verder te benoemen: ‘de organisator) georganiseerde actie: ‘Swiss Sense Huisvrouwen Bestaan Niet’.
2. Deze actie is alleen geldig na het delen van een bioscoopkaartje met #swisssensefilm.
3. Deze actie heeft als doel een boxspringcheque weg te geven.
4. Deze actie loopt van 19 december 2017 tot en met 14 januari 2018.
5. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijden zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een eventuele herziende versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst voorzien van een datum.
6. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.
7. Het Facebook- of Instagramaccount waarop de foto gedeeld wordt om mee te doen aan deze actie dient een openbaar account te zijn/openbaar gedeeld te kunnen worden.

II. Deelname 
8. Deelname aan deze actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
9. Deelname is uitgesloten voor deelnemers onder de zestien jaar evenals voor personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
10. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Swiss Sense en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
11. De uiterste datum van deelname is 14 januari 2018.
12. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
13. De winnaar van de actie zal meewerken aan eventuele communicatie-uitingen waarbij mogelijk een foto gepubliceerd wordt. Door deelname stelt de deelnemer zich beschikbaar voor een blogartikel over de actie, geschreven door Swiss Sense.

III. Prijzen
14. Onder de deelnemers wordt 1x een boxspringcheque verloot.
15. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
16. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
17. De prijswinnaars worden in week 2 via een persoonlijk bericht geïnformeerd.
18. De prijzen worden uitgereikt bij Swiss Sense Uden, Industrielaan 12-20, 5405 AB in Uden.