Swiss Sense Friends actievoorwaarden Swiss Sense Friends actievoorwaarden

Swiss Sense Friends - Actievoorwaarden

1.    Algemeen

1.1 Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de actie ‘Swiss Sense Friends voucher’, zijnde de klant en de Friend;
 • Actie: Swiss Sense Friends voucher;
 • Klant: persoon die een slaapsysteem heeft gekocht bij Swiss Sense en in het Rituals verrassingspakket een Swiss Sense Friends voucher met unieke code heeft ontvangen;
 • Friend: vriend, familie of andere bekende van de klant die van klant de Swiss Sense Friends voucher met unieke code heeft ontvangen;
 • Swiss Sense: Swiss Sense B.V. gevestigd aan het Jagersveld 15 te (5405 BW) Uden.

1.2 Toepasselijkheid

1.2.1     Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Swiss Sense uitgeschreven actie: ‘Swiss Sense Friends voucher'.

1.2.2     Door deelname aan de actie verklaart deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.


2.    De Actie

2.1 Specificatie actie

2.1.1     De voucher kan worden verzilverd bij een aankoop door de Friend van minimaal €1.000,00.

2.1.2     Bij verzilvering van de voucher ontvangt de Friend €50,00 korting op de aankoop van een nieuw slaapsysteem. De klant ontvangt €50,00 cashback op zijn bankrekeningnummer.

2.1.3     De unieke code op de voucher is gelinkt aan de klant. De cashback wordt enkel overgemaakt op het door de klant aangegeven bankrekeningnummer. Swiss Sense neemt via het telefoonnummer of e-mail adres in de order van de klant, contact op met de klant voor het rekeningnummer waarop de ‘cashback’ kan worden overgemaakt.

2.1.4     Het bedrag van €50,00 cashback wordt binnen 30 dagen aan de klant overgemaakt op het aangegeven rekeningnummer.

2.1.5     De voucher met de unieke code is te verzilveren tot de op de voucher aangegeven datum.

2.1.6     Op de aankoop door de Friend zijn de algemene voorwaarden van Swiss Sense en de CBW-voorwaarden van toepassing.

2.2 Deelname

2.2.1     Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

2.2.2     De voucher kan alleen worden verzilverd bij een van onze fysieke Swiss Sense filialen. Deze kan dus niet in onze webshop worden verzilverd.

2.2.3     Elke voucher heeft een unieke code en kan enkel eenmalig worden gebruikt.

2.2.4     De voucher kan alleen worden verzilverd direct bij aankoop in een van onze fysieke Swiss Sense filialen. Deze kan dus niet in onze webshop worden verzilverd. De voucher kan ook niet meer na het plaatsen van de order worden verzilverd.

2.2.5     De voucher is niet geldig in combinatie met andere (persoonlijke dan wel niet-reguliere) kortingen, tenzij het een korting vanuit een landelijke campagne betreft.

2.3 Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Door het afgeven van de Swiss Sense Friend voucher aan een Friend en door het gebruik van de voucher door de Friend, geven deelnemers toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. De persoongegevens zullen in eerste instantie worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie. De persoonsgegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld.

3.    Aansprakelijkheid

3.1 Aansprakelijkheid Swiss Sense

3.1.1     Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.

3.1.2     Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.

4.    Slotbepalingen

4.1 Voorbehoud

4.1.1     Swiss Sense behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

 • deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze
  • misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus
  • handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden.
 • wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen. Een eventuele herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst voorzien van een datum;
 • deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen;
voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

 

4.1.2     In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Swiss Sense.

4.2 Vragen en klachten

Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen per e-mail via referral@swisssense.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.