Privacy Statement Swiss Sense B.V.

Datum laatste wijziging: 1 september 2020


Een verwijzing naar ‘Swiss Sense’, wij’, ‘ons’ of het ‘Bedrijf’ is een verwijzing naar Swiss Sense B.V. en de relevante bij de verwerkingsactiviteit betrokken verbonden onderneming. De adressen van onze filialen kun je hier vinden.


Jouw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over je bekend is of wordt. Als verwerker verzamelen, bewaren en gebruiken wij veel persoonsgegevens van jou. Wij vinden het belangrijk te laten weten wat er met die gegevens gebeurt. Swiss Sense respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven.


In dit Privacy Statement informeren wij jou op een heldere en transparante wijze over de manier waarop Swiss Sense persoonsgegevens verwerkt. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Swiss Sense zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Lees dit Privacy Statement zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij tot de persoon te herleiden informatie (‘persoonsgegevens’) verzamelen, gebruiken, delen en verwerken, en welke rechten en keuzes je hebt met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor medewerkers en sollicitanten hebben wij een apart Privacy Statement opgesteld.


Privacy Statement Swiss Sense B.V.