Veel te vertellen in je slaap?

Krijg je ‘s ochtends vaak te horen dat je geluiden maakte in je slaap? Of schrik je soms wakker van je partner die al slapend uitgebreide monologen voert? Praten in je slaap is een onschuldig verschijnsel, maar het kan wel zorgen voor schaamte of anderen uit hun slaap houden. Waarom praten we in onze slaap, wat vertellen we en kan je er iets aan doen?


Praten in je slaap | Swiss Sense

Praten in je slaap: een onschuldige slaapstoornis

Praten in je slaap of somniloquy is een slaapstoornis, maar ze is niet schadelijk. Zowat de helft van de kinderen is een ‘slaapprater’ en bij volwassenen doet zo’n 5% het. Sommige mensen brabbelen enkel wat, anderen praten met goed verstaanbare volzinnen. Hoe verstaanbaar het praten in de slaap is en de hoeveelheid hangt af van de slaapfase waarin de slaper zich bevindt. Tijdens de lichte slaap zijn woorden en zinnen meestal goed verstaanbaar, terwijl het tijdens de diepe slaap doorgaans bij wat gemompel blijft.


Wetenschappelijk te verklaren

Voor praten in je slaap is een wetenschappelijke verklaring: wanneer we in slaap vallen, geven onze hersenen stoffen vrij die zorgen voor een tijdelijke verlamming van ons lichaam en de stembanden uitschakelen. Heel soms laat de hersenstam toch wat activiteit door en kan iemand toch praten, maar meestal gebeurt dat alleen tijdens de non-REM-slaap Wat je zegt in je slaap houdt dus geen verband met wat er in je droom gebeurt.


Geloof nooit wat een slaapprater vertelt

Hoewel je soms perfect kunt verstaan wat iemand al slapend vertelt, is de inhoud meestal complete nonsens. Wanneer we slapen, verwerken onze hersenen immers veel indrukken en gebeurtenissen. Dat merk je aan je dromen: vaak komen er allerlei mensen en situaties aan bod die op de een of andere manier in je gedachten kwamen, maar zit er verder geen waarheid in. De kans dat je in je slaap grote geheimen uit de doeken doet, is dus klein. In de rechtszaal mag wat je in je slaap vertelt dan ook niet gebruikt worden als argument.


Wat veroorzaakt praten in je slaap en kan je het voorkomen?

Hoewel praten in je slaap onschuldig is, kan het voor vervelende situaties zorgen. Sommige slaappraters schamen zich over wat ze zeggen als ze slapen, waardoor ze niet graag logeren bij iemand anders. Anderzijds houden slaappraters vaak zichzelf of hun partner uit hun slaap.


Als je onrustig slaapt, zal je vaker praten in je slaap. Alcohol en koorts kunnen dus boosdoeners zijn, maar ook stress, slaaptekort of een depressie kunnen aan de basis liggen. Ben je een onrustige slaper? Probeer een goed slaapritme in te bouwen, beweeg dagelijks en ontspan voldoende om je slaap te verbeteren. Meer tips om beter te slapen vind je in onze blog over slapeloosheid. In sommige gevallen wordt praten in de slaap veroorzaakt door een andere slaapstoornis, zoals slaapapneu of narcolepsie.


Worden de klachten ernstiger of denk je dat er een andere slaapstoornis aan de basis ligt van het slaappraten? Ga dan langs bij je huisarts. Die kan je indien nodig doorverwijzen naar een slaapspecialist voor verder onderzoek.